Pracownia psychologiczna „OMEGA” z siedzibą w Hrubieszowie, przy ul. Kolejowej 51
oferuje badania psychologiczne z zakresu psychologii transportu i służby medycyny pracy.
Badania prowadzi uprawniony psycholog - Małgorzata Lachiewicz- Skierska.


Rejestracja na badania odbywa się drogą telefoniczną pod numerem telefonu:

788-088-215

 Badania psychologiczne wykonujemy także w sobotę.


Pracownia psychologiczna „OMEGA” wykonuje badania psychologiczne:

• kierowców zawodowych,

• osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat.C, C+E, D, D+E,

• osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,

• instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,

• kierowców pojazdów uprzywilejowanych,

• operatorów wszelkiego rodzaju maszyn i sprzętu budowlanego : wózków widłowych, koparek,

dźwigów, żurawi, suwnic, itp.

• osób skierowanych przez lekarza,

• kierowców :

- będących uczestnikami wypadków drogowych w których są zabici lub ranni,

- kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do

alkoholu,

- po przekroczeniu 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów drogowych.

Zachęcamy do korzystania z naszych usług. 

Pracownia psychologiczna „OMEGA” Małgorzata Lachiewicz – Skierska

22- 500 Hrubieszów ul. Kolejowa 51


Tel: 788-088-215